Muutoksen tuuli iskee Martinlaakson ostariin

SYVÄSUKELLUS

MARTINLAAKSON OSTARI nousi loppuvuodesta otsikoihin, kun kaksi kertaa Vantaan parhaaksi kahvilaksi äänestetyn Cáfe Berryn vuokrasopimus irtisanottiin. Kuusi vuotta toimineen pikkukahvilan toiminta päättyy toukokuussa ja tilalle suunniteltu ketjukahvila ja ostarin laajennettu ravintoLamaailma saivat paikalliset kanta-asiakkaat takajaloilleen. Asukkaat ovat olleet hyvin näreissään tulevista muutoksista ja huhut uudesta toimintakonseptista ovat myös lisänneet epävarmuutta siitä, mitä on tulossa ja mitä palveluja tulevaisuudessa ostarilta löytyy.

Cáfe Berryn irtisanomisilmoitus on kuitenkin vain oire niissä muutoksissa mitä Länsi-Vantaan lähikaupassa ja lähipalveluissa on tapahtumassa. Hyvien lähipalvelujen saatavuus ja olemassaolo on asukkaille äärimmäisen tärkeää ja tärkeitä ne ovat koko alueen vetovoiman kannalta. Joten olemme suurien kysymysten äärellä.

MYT päätti avata hieman tätä kokonaisuutta ja kertoa mitkä asiat ja mielipiteet vaikuttavat lähipalveluiden kehittämiseen sekä avata tapahtumien aikataulua.

Martsarin ostari on vaihtanut ahkerasti omistajaa

1.12.2011 avatun Martsarin ostarin omistus on vaihtunut viime aikoina tiheään. Vuoteen 2017 asti sitä hallinnoi Citycon Oy. Silloin elokuussa se myi ostarin Cerberus Capital Management nimiselle amerikkalaiselle sijoitusyhtiölle. Tässä samassa kaupassa Cerberukselle siirtyivät tuolloin myös mm. Ostoskeskus Tikkuri ja Myllypuron ostari. 15.10.2018 ostarin osti kiinteistösijoitusyhtiö VVT Property Fund I ky. Se on suomalainen sijoitusrahasto, jonka sijoittajina toimivat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö VARMA, Valtion Eläkerahasto sekä Tradeka-Sijoitus Oy. Nämä sijoittajat siis omistavat tällä hetkellä ostoskeskuksen, ja sen toiminnan kehittämisestä vastaa Oy Nortecon Ab.

Omistuksen nopea vaihtuminen luo vaikutelman siitä, että koko ostoskeskusbusiness on omistajan käsissä kuuma peruna. Pitkään vähittäiskaupan ja lähipalvelujen tukirankana toimineen rakenteen muutospaineet ovat suuret. Tähän vaikuttaa täällä Länsi-Vantaalla niin väestönkasvu, tuleva väestörakenteen muutos kuin myös pääkaupunkiseudun todella isojen uusien ostoskeskusten synty. Haasteena ostareille on myös verkkokaupan nopea kasvu. Kaikki tämä johtaa pahimmillaan kokonaisten vanhojen ostoskeskusten näivettymiseen ja monin paikoin lähipalvelujen katoamiseen.

Ostoskeskusten perinteiset palvelut ja yritykset ovat koostuneet päivittäistavarakaupan myymälöistä sekä apteekin ja postin palveluista. Lisäksi on ollut pieniä erikoismyymälöitä, parturi, pesula, kukkakauppa ja R-kioski. Ravintola ja kahvila ovat toimineet ystävien ja tuttavien kohtaamispaikkoina. Joillakin ostareilla on myös julkisten palvelujen neuvonta ja palvelupisteitä.

Asukkaat huolissaan tulevaisuudesta

Martsarin ostarin palvelukokonaisuuteen on paikallisesti oltu varsin tyytyväisiä. S- ja K-market on koettu riittäviksi elintarvikkeiden ostopaikoiksi, vaikka Lidliä on silloin tällöin haikailtu takaisin. Erityisesti Cáfe Berry on koettu Martsarin ostarin brändiksi, joka nostaa koko paikan statusta. Tarpeellisina on nähty myös nyt poistuvat Saiturin Pörssi ja vaateliike Koketti.

Asukkaiden huoli ostarin muutoksista ja sen vaikutuksesta arkielämään on kantautunut myös Martinlaakson Asukasyhdistykseen.

Asukasyhdistyksen puheenjohtaja JAANA HEISKANEN kertookin, että asian tultua julkisuuteen yhdistykseen oltiin monin tavoin yhteydessä asian tiimoilta.

”Asukasyhdistys päättikin heti joulukuussa tehdä asiasta adressin ja ihan hetkessä siihen saatiin yli 1300 allekirjoitusta. Se mielestäni kertoo, kuinka tärkeäksi asia täällä koetaan”, hän sanoo.

Adressi tullaan lähitulevaisuudessa luovuttamaan saatekirjeen kanssa ostarin omistajien edustajille. Samassa yhteydessä on myös kerätty kommentteja ja kehitysehdotuksia asukkailta ja niitä ollaan myös viemässä eteenpäin kauppakeskuksen kehittäjien tiedoksi.

”Pyrimme ainakin tuomaan esille asukkaiden mielipiteen muutoksista ja toivomme, että se otettaisiin huomioon”, Jaana Heiskanen painottaa.

Keskustelua on erityisesti herättänyt niin sanotun ravintolamaailman suunnittelu ostarille. Monet pelkäävät sen karkottavan osan vanhoista asiakkaista niin, että he siirtyvät käyttämään muita lähialueiden palveluita ja tämä taas vähentäisi ostarin liikkeiden asiakkaita.

Kulutustottumuksissa on tapahtunut suuria muutoksia

Kauppakeskuspäällikkö HELI VAINIO pahoittelee sitä, että vanhoja toimijoita jouduttiin irtisanomaan, mutta tarkoitus on kehittää kauppakeskuksen yrittäjäkokonaisuutta ja saada palvelut vastaamaan paremmin asiakaskysyntää.

Hän kävi myös keskustelemassa tammikuun alussa ostarilla paikallisten asukkaiden kanssa ja sai näin suoraa palautetta kauppa§keskuksen asiakkailta.

”Asiakkaiden muuttuvat kulutustottumukset vaikuttavat tällä hetkellä paljon siihen, mitä liikkeitä ja palveluita kauppa- keskuksissa tarjotaan. Vaatekauppa siirtyy paljolti verkkoon ja palveluiden määrä kasvaa. Vain noin 10 vuotta sitten oli tyypillisessä keskuksessa 6-10% liikkeistä kahviloita ja ravintoloita. Nyt tämän toimialan osuus kaikista liikkeistä on jopa 20-25%”, Vainio toteaa.

Martinlaakson ostarin tärkeimmät palvelut ovat tällä hetkellä ruokakaupat ja apteekki. Ne tarvitsevat Vainion mukaan rinnalleen muutakin tarjontaa, joka palvelee lähialueen asukkaita

Martinlaakson alueella on asukkaita pienen kaupungin verran, mutta ruokaravintoloiden palveluita vähän. Ulkona syöminen on kuitenkin arkipäiväistynyt paljon viime vuosina ja se on osaltaan vaikuttanut ravintolakäyntien määrän kasvuun sekä vauhdittanut alan nopeaa laajentumista.

Muuttuvat kulutustottumukset ja alueen vaatimaton ravintolatarjonta puoltavat, Vainion mielestä, tämän toimialan tarjonnan laajentamista Martinlaakson ostarilla, jotta se pysyy elinvoimaisena ja kiinnostavana arjen asiointipaikkana myös tulevaisuudessa.

Uusien vuokralaisten osalta kauppakeskuspäällikkö Heli Vainio on vielä vaitonainen. “Neuvottelut uusien toimijoiden kanssa etenevät ja nimet julkistetaan, kun sopimukset on allekirjoitettu ja julkistuksesta on sovittu yritysten kanssa.”

Lidl on tiivistämässä kauppaverkostoaan Länsi- Vantaalla

Kuten Heli Vainio edellä mainitsi, Martinlaakson ostarin tärkeimpiä palveluja ovat elintarvikemyymälät, siis K- ja S-marketit. Kysymys elintarvikemyymälöistä ja niiden sijainnista Myyrmäen suuralueella on mielenkiintoinen.

Martinlaakson ostarin elintarvikemyymälöiden kilpailutilanteen kannalta on merkittävää, milloin Lidl pääsee rakentamaan uuden myymälänsä Vantaanlaaksoon. Myymälä kuuluu Lidlin myymälästrategiaan ja se täydentää tämän hetkistä kauppaverkostoa, johon kuuluu Myyrmäessä Isomyyrin Lidl (Liesitori 1) Kaivokselan Lidl (Vanha Kaarelantie 33) ja syksyllä 2020 valmistuvan Vapaalan Lidl (Vapaalantie 2-4). Vantaanlaakson myymälän avaus heijastuu varmasti Vantaanlaakson omaan K-Market Naapuriin ja näkyy todennäköisesti myös Martinlaakson ostarin kävijämäärissä.

Millä aikavälillä sitten Vantaanlaakson Lidl alkaa rakentua? Myymälän kaavamuutoksesta on tehty valituksia ja sen osalta prosessin kesto on tällä hetkellä avoin. Ratkaisua kuitenkin odotetaan Helsingin hallinto-oikeudesta jo loppukeväästä. Jollei KHO:n valitus-lupaan ole perusteita, päätös astuu voimaan.

”Tavoitteenamme on aloittaa lupaprosessi ja rakentaminen heti kun se on mahdollista”, Lidlin kiinteistöpäällikkö Toni Koskinen kertoo. Joten nopeimmillaan uusi kauppa alkaa nousta syksyllä 2020.

Kun uusi liike on valmis, on mielenkiintoista seurata, alkaako paikallisten elintarvikeliikkeiden pudotuspeli ja pelastaako Martinlaakson ostarin uusi konsepti asukkaiden toivomat lähipalvelut.